Libro – Likgalhtawaka xpalakat lala na makgskalayaw ki liwatkan unu xklhtsukut. Fascículo 1: Lakgaxtlaw xpalakata talakgalaman chu lala makgxtum na layaw